Valorar o que temosHappycraciaEmpatía a través da escoita activaCentros residenciais docentes curso 2020-21

Convocadas prazas Centros Residencias Docentes

Artigo 7: requisitos académicos
Artigo 21: Solicitude e documentación que hai que presentar
Artigo 32: listaxes
Artigo 36: Obrigas dos residentes.
Prazo: Ata o 3 de agosto, para alumnado en ciclos. Para alumnado bacharelato, ata o 10 de xullo
Anexos I e II