Normativa 20/21

Calendario

GRAO SUPERIOR:

documento informativo

 

Celebración da proba: 15 de abril/2021

 

Listaxe definita aprobados

 

INFORMACIÓN XERAL PROBA GRAO SUPERIOR

Requisitos: 19 anos ou cumplilos no ano de realización da proba

Consta de:

-parte común: lingua  galega, lingua  castelá e matemáticas

-Parte específica (escoller unha opción, dependendo do ciclo ó que se acceda e, dentro delas, elixir dúas materias):

               opción A:economía da empresa, lingua estranxeira (inglés ou francés), filosofía

               opción B:debuxo técnico, tecnoloxía e física

               opción C:ciencias da terra, bioloxía e química

Contidos e criterios avaliación

Exames convocatorias anteriores

 

GRAO MEDIO

Documento informativo

Calendario

 

Celebración da proba: 27 de maio/2021

Exames e respostas

Listaxe provisoria aprobados

 

 

INFORMACIÓN XERAL PROBA ACCESO GRAO MEDIO:

Requisitos: 17 anos ou cumplilos no ano natural de realización da proba

Consta de tres partes: sociolingüistica (castelá , galego e ciencias sociais), matemática (matemáticas), científico-técnica (ciencias natureza, tecnoloxía)

Contidos e criterios de avaliación

Materiais didácticos

Exames convocatorias anos anterioes