Normativa: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0534-100119-0001_gl.html

Calendario: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7922

GRAO SUPERIOR:

Documento informativo convocatoria 2019: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7938

Inscrición: do 23 de xaneiro ata 8 de febreiro

Listaxe provisional inscritos: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7998

Lugares e sedes: Instruccións para a realización da proba:http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8071

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8072

Celebración da proba: 10 de abril

Cualificacións: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8160

 

 

INFORMACIÓN XERAL PROBA GRAO SUPERIOR

Requisitos: 19 anos ou cumplilos no ano de realización da proba

Consta de:

-parte común: lingua  galega, lingua  castelá e matemáticas

-Parte específica (escoller unha opción, dependendo do ciclo ó que se acceda e, dentro delas, elixir dúas materias):

               opción A:economía da empresa, lingua estranxeira (inglés ou francés), filosofía

               opción B:debuxo técnico, tecnoloxía e física

               opción C:ciencias da terra, bioloxía e química

Contidos  e criterios de avaliación: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6805

Exames convocatorias anteriores: http://www.edu.xunta.es/fp/node/269/

 

 

GRAO MEDIO

Documento informativo convocatoria 2019: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7937

Inscrición: 7-22 de marzo

Calendario: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7922

Celebración da proba: 28 de maio

Lugares e sedes: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8174

Instrucións: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8175

Cualificacións provisionais: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8199

 

 

INFORMACIÓN XERAL PROBA ACCESO GRAO MEDIO: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/7399

 

Requisitos: 17 anos ou cumplilos no ano natural de realización da proba

Consta de tres partes: sociolingüistica (castelá , galego e ciencias sociais), matemática (matemáticas), científico-técnica (ciencias natureza, tecnoloxía)

Contidos e criterios de avaliación da proba: http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/6804

Materiais didácticos: http://www.edu.xunta.es/fp/node/254

Exames convocatorias anteriores: http://www.edu.xunta.es/fp/node/255