PROBAS ACCESO Ó GRAO DE CIENCIAS DE ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE (UDC 2020-21)

*DATAS:

CONVOCATORIA ABRIL : 18 DE ABRIL
CONVOCATORIA XUÑO: 17 DE XUÑO


*PRAZO MATRÍCULA:
12/02 Ó 06/03 ata ás 14:00: convocatoria abril
30/04 ó 15/06  ata ás 14:00: convocatoria de xuño

*TAXAS: 63,67

*LUGAR: Facultade de Ciencias do deporte da UDC

*TIPO PROBAS:
Bloque 1: adaptación ó medio acuático
Bloque 2: escoller unha destas tres opcións
                 -Proba de axilidade no chan
                 -Proba de carreira de obstáculos
                 -Proba de axilidade co balón
Bloque 3: Proba de resistencia cíclica